1,259 Property Listings For Sale, near BP1/NS4/JS1 Choa Chu Kang LRT, BP2 South View LRT, BP3 Keat Hong LRT, BP4 Teck Whye LRT, BP5 Phoenix LRT, BP6/DT1 Bukit Panjang LRT, BP7 Petir LRT, BP8 Pending LRT, BP9 Bangkit LRT, BP10 Fajar LRT, BP11 Segar LRT, BP12 Jelapang LRT, BP13 Senja LRT.

  Show Map
3
Viewed

760 Choa Chu Kang North 5

 • S$ 599,000
 • 4 2
 • 1377 sqft
 • S$ 435.00 psf
 • 6 mins (470 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1994
2h
Viewed

805B Keat Hong Close

 • S$ 525,000
 • 3 2
 • 1000 sqft
 • S$ 525.00 psf
 • 10 mins (720 m) to BP2 South View LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
2h
Viewed

155 Gangsa Road

 • S$ 780,000
 • 4 2
 • 1517 sqft
 • S$ 514.17 psf
 • 4 mins (330 m) to BP7 Petir LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1998
5h
Viewed

481 Segar Road

 • S$ 499,999
 • 3 2
 • 1184 sqft
 • S$ 422.30 psf
 • 4 mins (330 m) to BP11 Segar LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2000
6h
Viewed

546C Segar Road

 • S$ 708,888
 • 3 2
 • 1206 sqft
 • S$ 587.80 psf
 • 2 mins (130 m) to BP11 Segar LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2014
8h
Viewed

656 Senja Road

 • S$ 838,000
 • 4 2
 • 1399 sqft
 • S$ 599.00 psf
 • 1 mins (90 m) to BP12 Jelapang LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1999
8h
Viewed

817A Keat Hong Link

 • S$ 578,000
 • 3 2
 • 990 sqft
 • S$ 583.84 psf
 • 4 mins (320 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
8h
Viewed

109 Teck Whye Lane

 • S$ 788,000
 • 4 3
 • 1572 sqft
 • S$ 501.27 psf
 • 4 mins (300 m) to BP4 Teck Whye LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1988
8h
Viewed

523 Jelapang Road

 • S$ 620,000
 • 3 2
 • 1302 sqft
 • S$ 476.19 psf
 • 1 mins (110 m) to BP12 Jelapang LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1997
8h
Viewed

408 Fajar Road

 • S$ 718,000
 • 4 3
 • 1572 sqft
 • S$ 456.74 psf
 • 5 mins (400 m) to BP10 Fajar LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1988
8h
Viewed

804B Keat Hong Close

 • S$ 510,000
 • 3 2
 • 1000 sqft
 • S$ 510.00 psf
 • 10 mins (720 m) to BP2 South View LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
8h
Viewed
 • S$ 5,971,056
 • 4 5
 • 6254 sqft (floor), 3047 sqft (land)
 • S$ 1,959.65 psf
 • 4 mins (310 m) to BP8 Pending LRT
 • Terraced House
 • 999-year Leasehold
 • Completion: 2022
8h
Viewed

418 Fajar Road

 • S$ 620,000
 • 3 2
 • 1323 sqft
 • S$ 468.63 psf
 • 3 mins (210 m) to BP10 Fajar LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1988
8h
Viewed

5A Woodlands Road

 • S$ 800,000
 • 1 1
 • 614 sqft
 • S$ 1,302.93 psf
 • 3 mins (240 m) to DT1 Bukit Panjang MRT
 • Condominium
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2013
7h
Viewed

128 Cashew Road

 • S$ 5,971,056
 • 4 6
 • 6254 sqft (floor), 3047 sqft (land)
 • S$ 1,959.65 psf
 • 3 mins (260 m) to BP8 Pending LRT
 • New Project: 2022
 • Terraced House
 • 999-year Leasehold
8h
Viewed

525 Jelapang Road

 • S$ 490,000
 • 3 2
 • 1109 sqft
 • S$ 441.84 psf
 • 2 mins (120 m) to BP12 Jelapang LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1997
9h
Viewed

550B Segar Road

 • S$ 579,999
 • 3 2
 • 990 sqft
 • S$ 585.86 psf
 • 2 mins (180 m) to BP11 Segar LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2014
9h
Viewed

3 Woodlands Road

 • S$ 730,000
 • 1 1
 • 614 sqft
 • S$ 1,188.93 psf
 • 3 mins (240 m) to DT1 Bukit Panjang MRT
 • Condominium
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2013
9h
Viewed

402 Fajar Road

 • S$ 680,000
 • 4 2
 • 1388 sqft
 • S$ 489.91 psf
 • 5 mins (340 m) to BP7 Petir LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1988
10h
Viewed

429 Bukit Panjang Ring Road

 • S$ 668,888
 • 4 2
 • 1313 sqft
 • S$ 509.43 psf
 • 2 mins (130 m) to BP11 Segar LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1988
10h