211 Results of HDB 5 Room Flat For Sale, Under S$ 700 K, in Dairy Farm / Bukit Panjang / Choa Chu Kang.

490D Choa Chu Kang Avenue 5

 • S$ 620,000
 • 4 2
 • 1216 sqft
 • S$ 509.87 psf
 • 4 mins (330 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
49m

164 Gangsa Road

 • S$ 585,000
 • 4 2
 • 1292 sqft
 • S$ 452.79 psf
 • 3 mins (260 m) to BP7 Petir LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1997
56m

652 Senja Link

 • S$ 528,000
 • 3 2
 • 1195 sqft
 • S$ 441.84 psf
 • 2 mins (120 m) to BP12 Jelapang LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2000
2h

490D Choa Chu Kang Avenue 5

 • S$ 560,000
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 460.53 psf
 • 4 mins (330 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
2h

442C Fajar Road

 • S$ 529,999
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 435.85 psf
 • 3 mins (240 m) to BP9 Bangkit LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
4h

489B Choa Chu Kang Avenue 5

 • S$ 515,000
 • 4 2
 • 1216 sqft
 • S$ 423.52 psf
 • 5 mins (400 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
7h

192 Bukit Batok West Avenue 6

 • S$ 580,000
 • 3 2
 • 1291 sqft
 • S$ 449.26 psf
 • 7 mins (560 m) to JE3 Bukit Batok West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1995
7h

688A Choa Chu Kang Drive

 • S$ 420,000
 • 3 2
 • 1183 sqft
 • S$ 355.03 psf
 • 10 mins (770 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2000
8h

549B Segar Road

 • S$ 550,000
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 452.30 psf
 • 3 mins (210 m) to BP11 Segar LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2014
7h

201 Bukit Batok Street 21

 • S$ 590,000
 • 3 2
 • 1604 sqft
 • S$ 367.83 psf
 • 5 mins (380 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1985
9h

297B Choa Chu Kang Avenue 2

 • S$ 420,000
 • 3 2
 • 1291 sqft
 • S$ 325.33 psf
 • 5 mins (380 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1998
9h

511 Bukit Batok Street 52

 • S$ 482,000
 • 3 2
 • 1313 sqft
 • S$ 367.10 psf
 • 8 mins (620 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1986
10h

442C Fajar Road

 • S$ 638,000
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 524.67 psf
 • 3 mins (240 m) to BP9 Bangkit LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
10h

241 Bukit Panjang Ring Road

 • S$ 483,000
 • 3 2
 • 1313 sqft
 • S$ 367.86 psf
 • 1 mins (90 m) to BP9 Bangkit LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1987
9h

489B Choa Chu Kang Avenue 5

 • S$ 515,000
 • 4 2
 • 1216 sqft
 • S$ 423.52 psf
 • 5 mins (400 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
10h

177 Lompang Road

 • S$ 648,000
 • 3 2
 • 1184 sqft
 • S$ 547.30 psf
 • 4 mins (290 m) to BP7 Petir LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1999
13h

511 Bukit Batok Street 52

 • S$ 482,000
 • 3 2
 • 1313 sqft
 • S$ 367.10 psf
 • 8 mins (620 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1986
21h

442D Fajar Road

 • S$ 530,000
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 435.86 psf
 • 3 mins (210 m) to BP9 Bangkit LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
22h