Choa Chu Kang North 6

HDB Blocks

HDB blocks on this street

Choa Chu Kang North 6, 680553
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang North 6, 680554
Sale (17)
Rent (0)
Choa Chu Kang North 6, 680555
Sale (1)
Rent (0)
Choa Chu Kang North 6, 680556
Sale (0)
Rent (1)
Choa Chu Kang North 6, 680557
Sale (5)
Rent (0)
Choa Chu Kang North 6, 680558
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang North 6, 680559
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang North 6, 680560
Sale (0)
Rent (1)
Choa Chu Kang North 6, 680561
Sale (0)
Rent (2)
Choa Chu Kang North 6, 681561
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang North 6, 680631
Choa Chu Kang North 6, 680632
Sale (3)
Rent (0)
Choa Chu Kang North 6, 681632
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang North 6, 680633
Sale (1)
Rent (0)
Choa Chu Kang North 6, 680634
Sale (0)
Rent (1)
Choa Chu Kang North 6, 680635
Sale (0)
Rent (1)
Choa Chu Kang North 6, 680636
Sale (1)
Rent (0)
Choa Chu Kang North 6, 681636
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang North 6, 680637
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang North 6, 682787
Choa Chu Kang North 6, 680788
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang North 6, 680789
Sale (1)
Rent (0)
Choa Chu Kang North 6, 680790
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang North 6, 680791
Sale (1)
Rent (0)
Choa Chu Kang North 6, 680792
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang North 6, 681792
There are no units for sale or rent.

Choa Chu Kang Featured Agents

Your Preferred Agent
Choa Chu Kang
PROPNEX REALTY PTE LTD
Choa Chu Kang
PROPNEX REALTY PTE LTD