Choa Chu Kang North 5

HDB Blocks

HDB blocks on this street

Choa Chu Kang North 5, 680751
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang North 5, 680752
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang North 5, 680753
Sale (1)
Rent (0)
Choa Chu Kang North 5, 680754
Choa Chu Kang North 5, 681754
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang North 5, 680755
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang North 5, 680756
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang North 5, 680757
Sale (1)
Rent (0)
Choa Chu Kang North 5, 680758
Sale (4)
Rent (0)
Choa Chu Kang North 5, 680759
Sale (11)
Rent (0)
Choa Chu Kang North 5, 680760
Sale (3)
Rent (0)
Choa Chu Kang North 5, 680761
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang North 5, 680762
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang North 5, 681762
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang North 5, 680763
Sale (0)
Rent (2)
Choa Chu Kang North 5, 680764
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang North 5, 680765
Sale (0)
Rent (1)
Choa Chu Kang North 5, 680766
Sale (1)
Rent (0)

Choa Chu Kang Featured Agents

Choa Chu Kang
PROPNEX REALTY PTE LTD
Choa Chu Kang
ERA REALTY NETWORK PTE LTD
Your Preferred Agent
Choa Chu Kang
PROPNEX REALTY PTE LTD