15 Results of HDB Flat For Sale, Under S$ 400 K, in Choa Chu Kang.

3
Viewed

535 Choa Chu Kang Street 51

 • S$ 300,000
 • 1 1
 • 495 sqft
 • S$ 606.06 psf
 • 9 mins (670 m) to JS1 Choa Chu Kang MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2010
14h
Viewed

106 Teck Whye Lane

 • S$ 355,000
 • 2 2
 • 785 sqft
 • S$ 452.23 psf
 • 2 mins (160 m) to BP4 Teck Whye LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1987
1d
Viewed

106 Teck Whye Lane

 • S$ 355,000
 • 2 2
 • 785 sqft
 • S$ 452.23 psf
 • 2 mins (160 m) to BP4 Teck Whye LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1987
1d
Viewed

807A Choa Chu Kang Avenue 1

 • S$ 400,000
 • 2 2
 • 721 sqft
 • S$ 554.79 psf
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
5d
Viewed

807A Choa Chu Kang Avenue 1

 • S$ 388,888
 • 2 2
 • 721 sqft
 • S$ 539.37 psf
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
9h
Viewed

16 Teck Whye Lane

 • S$ 310,000
 • 3 2
 • 721 sqft
 • S$ 429.96 psf
 • 3 mins (240 m) to BP4 Teck Whye LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1978
3d
Viewed

166B Teck Whye Crescent

 • S$ 400,000
 • 2 2
 • 731 sqft
 • S$ 547.20 psf
 • 9 mins (710 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2013
4d
Viewed

20 Teck Whye Lane

 • S$ 399,000
 • 3 2
 • 990 sqft
 • S$ 403.03 psf
 • 3 mins (240 m) to BP4 Teck Whye LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1980
4d
Viewed

1 Teck Whye Avenue

 • S$ 399,000
 • 3 2
 • 1109 sqft
 • S$ 359.78 psf
 • 7 mins (520 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1983
1w
Viewed

10 Teck Whye Avenue

 • S$ 300,000
 • 2 2
 • 721 sqft
 • S$ 416.09 psf
 • 5 mins (350 m) to BP5 Phoenix LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1977
1w
Viewed

801B Keat Hong Close

 • S$ 399,999
 • 2 2
 • 721 sqft
 • S$ 554.78 psf
 • 10 mins (740 m) to BP2 South View LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
2w
Viewed

571 Choa Chu Kang Street 52

 • S$ 398,000
 • 2 2
 • 721 sqft
 • S$ 552.01 psf
 • 6 mins (470 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2013
2w
Viewed

166B Teck Whye Crescent

 • S$ 395,000
 • 2 2
 • 731 sqft
 • S$ 540.36 psf
 • 9 mins (710 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2013
3w
Viewed

166B Teck Whye Crescent

 • S$ 390,000
 • 2 2
 • 732 sqft
 • S$ 532.79 psf
 • 9 mins (710 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2013
3w
Viewed

19 Teck Whye Lane

 • S$ 375,000
 • 3 2
 • 1000 sqft
 • S$ 375.00 psf
 • 4 mins (290 m) to BP4 Teck Whye LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1980
4w
 • «
 • 1
 • »