223 Results of HDB Flat For Sale, High Floor, in Choa Chu Kang.

  Show Map
3
Viewed

818A Choa Chu Kang Avenue 1

 • S$ 608,000
 • 3 2
 • 990 sqft
 • S$ 614.14 psf
 • 1 mins (110 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
17m
Viewed

809A Choa Chu Kang Avenue 1

 • S$ 530,000
 • 3 2
 • 990 sqft
 • S$ 535.35 psf
 • 8 mins (620 m) to BP2 South View LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
18m
Viewed

810B Choa Chu Kang Avenue 7

 • S$ 540,000
 • 3 2
 • 1001 sqft
 • S$ 539.46 psf
 • 8 mins (590 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
24m
Viewed

680 Choa Chu Kang Crescent

 • S$ 510,000
 • 2 3
 • 1140 sqft
 • S$ 447.37 psf
 • 10 mins (730 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1998
17m
Viewed

804B Keat Hong Close

 • S$ 680,000
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 559.21 psf
 • 10 mins (720 m) to BP2 South View LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
2h
Viewed

686D Choa Chu Kang Crescent

 • S$ 537,000
 • 3 2
 • 1184 sqft
 • S$ 453.55 psf
 • 10 mins (760 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2000
2h
Viewed

817A Keat Hong Link

 • S$ 679,000
 • 3 2
 • 1206 sqft
 • S$ 563.02 psf
 • 4 mins (320 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
4h
Viewed

285 Choa Chu Kang Avenue 3

 • S$ 558,000
 • 3 2
 • 1119 sqft
 • S$ 498.66 psf
 • 5 mins (390 m) to BP2 South View LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1990
4h
Viewed

805D Keat Hong Close

 • S$ 639,000
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 525.49 psf
 • 11 mins (840 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
4h
Viewed

206 Choa Chu Kang Central

 • S$ 668,000
 • 3 2
 • 1302 sqft
 • S$ 513.06 psf
 • 3 mins (230 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1988
3h
Viewed

809A Choa Chu Kang Avenue 1

 • S$ 530,000
 • 3 2
 • 990 sqft
 • S$ 535.35 psf
 • 8 mins (620 m) to BP2 South View LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
4h
Viewed

15 Teck Whye Lane

 • S$ 450,000
 • 3 2
 • 990 sqft
 • S$ 454.55 psf
 • 4 mins (300 m) to BP4 Teck Whye LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1978
5h
Viewed

272 Choa Chu Kang Avenue 2

 • S$ 800,000
 • 4 2
 • 1582 sqft
 • S$ 505.69 psf
 • 4 mins (310 m) to BP2 South View LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1992
5h
Viewed

802A Keat Hong Close

 • S$ 580,000
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 476.97 psf
 • 9 mins (670 m) to BP2 South View LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
6h
Viewed

801D Keat Hong Close

 • S$ 540,000
 • 3 2
 • 990 sqft
 • S$ 545.45 psf
 • 10 mins (740 m) to BP2 South View LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
6h
Viewed

815C Choa Chu Kang Avenue 7

 • S$ 590,000
 • 3 2
 • 1001 sqft
 • S$ 589.41 psf
 • 5 mins (350 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
7h
Viewed

163 Jalan Teck Whye

 • S$ 773,800
 • 3 2
 • 1507 sqft
 • S$ 513.47 psf
 • 4 mins (310 m) to BP5 Phoenix LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1997
7h
Viewed

809A Choa Chu Kang Avenue 1

 • S$ 530,000
 • 3 2
 • 990 sqft
 • S$ 535.35 psf
 • 8 mins (620 m) to BP2 South View LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
8h
Viewed

297D Choa Chu Kang Avenue 2

 • S$ 570,000
 • 3
 • 1324 sqft
 • S$ 430.51 psf
 • 5 mins (340 m) to BP2 South View LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1998
9h
Viewed

817B Keat Hong Link

 • S$ 580,000
 • 3 2
 • 990 sqft
 • S$ 585.86 psf
 • 4 mins (320 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
7h