340 Property Listings For Rent, near BP1/NS4/JS1 Choa Chu Kang LRT, BP2 South View LRT, BP3 Keat Hong LRT, BP4 Teck Whye LRT, BP5 Phoenix LRT, BP6/DT1 Bukit Panjang LRT, BP7 Petir LRT, BP8 Pending LRT, BP9 Bangkit LRT, BP10 Fajar LRT, BP11 Segar LRT, BP12 Jelapang LRT, BP13 Senja LRT.

  Show Map
3
Viewed

2 Petir Road

 • S$ 949 /mo
 • Ready to move
 • Room
 • 200 sqft
 • S$ 4.74 psf
 • 4 mins (330 m) to DT1 Bukit Panjang MRT
 • Apartment
 • Fully Furnished
 • Built: 1998
1h
Viewed

164 Gangsa Road

 • S$ 750 /mo
 • Ready to move
 • 1 2
 • 150 sqft
 • S$ 5.00 psf
 • 3 mins (260 m) to BP7 Petir LRT
 • HDB Flat
 • Fully Furnished
 • Built: 1997
1h
Viewed

Hazel Park Terrace

 • S$ 6,200 /mo
 • Ready to move
 • 4 4
 • 2500 sqft
 • 2 mins (180 m) to DT2 Cashew MRT
 • Terraced House
 • Unfurnished
 • Built: 1998
1h
Viewed

2 Petir Road

 • S$ 1,299 /mo
 • Available from 1 Jun
 • Room
 • 1550 sqft
 • S$ 0.84 psf
 • 4 mins (330 m) to DT1 Bukit Panjang MRT
 • Apartment
 • Fully Furnished
 • Built: 1998
1h
Viewed
 • S$ 18,000 /mo
 • Available from 28 Aug
 • 5 5
 • 10894 sqft (floor), 5000 sqft (land)
 • S$ 3.60 psf
 • 9 mins (640 m) to DT2 Cashew MRT
 • Detached House
3h
Viewed
 • S$ 2,900 /mo
 • Ready to move
 • Studio
 • 463 sqft
 • S$ 6.26 psf
 • 4 mins (310 m) to DT1 Bukit Panjang MRT
 • Apartment
 • Partially Furnished
 • Built: 2018
21h
Viewed

107 Gangsa Road

 • S$ 1,100 /mo
 • Ready to move
 • Room
 • 150 sqft
 • S$ 7.33 psf
 • 1 mins (60 m) to BP7 Petir LRT
 • HDB Flat
 • Partially Furnished
 • Built: 1986
22h
Viewed

2B Hong San Walk

 • S$ 1,110 /mo
 • Ready to move
 • Room
 • 150 sqft
 • S$ 7.40 psf
 • 3 mins (230 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • Condominium
 • Fully Furnished
 • Built: 2000
1d
Viewed

517 Choa Chu Kang Street 51

 • S$ 1,000 /mo
 • Room
 • 80 sqft
 • S$ 12.50 psf
 • 9 mins (700 m) to BP1 Choa Chu Kang LRT
 • HDB Flat
 • Built: 1994
1d
Viewed

29 Hazel Park Terrace

 • S$ 3,000 /mo
 • Available from 10 Jun
 • 2 2
 • 980 sqft
 • S$ 3.06 psf
 • 3 mins (260 m) to DT2 Cashew MRT
 • Condominium
 • Partially Furnished
 • Built: 2001
2d
Viewed

126 Pending Road

 • S$ 3,300 /mo
 • Ready to move
 • 3 2
 • 1108 sqft
 • S$ 2.98 psf
 • 2 mins (130 m) to BP8 Pending LRT
 • HDB Flat
 • Built: 1986
2d
Viewed

248 Bangkit Road

 • S$ 1,000 /mo
 • Ready to move
 • Room
 • 963 sqft
 • S$ 1.04 psf
 • 3 mins (230 m) to BP9 Bangkit LRT
 • HDB Flat
 • Fully Furnished
 • Built: 1987
2d
Viewed

444 Choa Chu Kang Avenue 4

 • S$ 3,200 /mo
 • Available from 1 Jul
 • 3 2
 • 1098 sqft
 • S$ 2.91 psf
 • 12 mins (870 m) to NS4 Choa Chu Kang MRT
 • HDB Flat
 • Fully Furnished
 • Built: 1996
2d
Viewed

172 Gangsa Road

 • S$ 750 /mo
 • Ready to move
 • Room
 • 86 sqft
 • S$ 8.72 psf
 • 3 mins (200 m) to BP7 Petir LRT
 • HDB Flat
 • Partially Furnished
 • Built: 1996
2d
Viewed

526 Choa Chu Kang Street 51

 • S$ 899 /mo
 • Available from 1 Jul
 • Room
 • 200 sqft
 • S$ 4.50 psf
 • 10 mins (770 m) to NS4 Choa Chu Kang MRT
 • HDB Flat
 • Built: 1993
3d
Viewed

229 Pending Road

 • S$ 700 /mo
 • Ready to move
 • Room
 • 100 sqft
 • S$ 7.00 psf
 • 2 mins (130 m) to BP8 Pending LRT
 • HDB Flat
 • Fully Furnished
 • Built: 1987
4d
Viewed

208 Choa Chu Kang Central

 • S$ 799 /mo
 • Room
 • 300 sqft
 • S$ 2.66 psf
 • 4 mins (320 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • Fully Furnished
 • Built: 1989
5d
Viewed

upper bukit timah road

 • S$ 849 /mo
 • Ready to move
 • Room
 • 80 sqft
 • S$ 10.61 psf
 • 6 mins (430 m) to DT1 Bukit Panjang MRT
 • Condominium
 • Fully Furnished
 • Built: 2006
5d
Viewed

12 Jelebu Road

 • S$ 3,000 /mo
 • Available from 1 Aug
 • 1 1
 • 549 sqft
 • S$ 5.46 psf
 • 4 mins (310 m) to DT1 Bukit Panjang MRT
 • Condominium
 • Fully Furnished
6d
Viewed

531 Jelapang Road

 • S$ 850 /mo
 • Room
 • 140 sqft
 • S$ 6.07 psf
 • 1 mins (90 m) to BP12 Jelapang LRT
 • HDB Flat
 • Fully Furnished
 • Built: 1997
6d