Choa Chu Kang Central

HDB Blocks

HDB blocks on this street

Choa Chu Kang Central, 680205
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang Central, 680206
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang Central, 680207
Sale (1)
Rent (0)
Choa Chu Kang Central, 680208
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang Central, 680209
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang Central, 680210
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang Central, 680211
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang Central, 680212
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang Central, 680213
Sale (1)
Rent (0)
Choa Chu Kang Central, 680214
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang Central, 680215
Sale (0)
Rent (1)
Choa Chu Kang Central, 680216
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang Central, 680217
Choa Chu Kang Central, 680218
Sale (3)
Rent (0)
Choa Chu Kang Central, 680219
Sale (0)
Rent (1)
Choa Chu Kang Central, 680220
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang Central, 680221
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang Central, 680223
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang Central, 680224
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang Central, 680225
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang Central, 680226
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang Central, 680227
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang Central, 681227
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang Central, 680228
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang Central, 680229
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang Central, 680230
Sale (2)
Rent (0)
Choa Chu Kang Central, 680231
Sale (1)
Rent (0)
Choa Chu Kang Central, 680232
Sale (1)
Rent (0)
Choa Chu Kang Central, 680233
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang Central, 680234
Sale (2)
Rent (0)
Choa Chu Kang Central, 680235
Sale (1)
Rent (0)
Choa Chu Kang Central, 680236
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang Central, 680237
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang Central, 680238
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang Central, 680239
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang Central, 680350
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang Central, 680351
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang Central, 680352
Sale (1)
Rent (0)
Choa Chu Kang Central, 680353
Sale (1)
Rent (0)
Choa Chu Kang Central, 680354
There are no units for sale or rent.
Choa Chu Kang Central, 680355
Sale (1)
Rent (0)

Choa Chu Kang Featured Agents

HDB Featured Agent
Choa Chu Kang
PROPNEX REALTY PTE LTD
HDB Featured Agent
Choa Chu Kang
HUTTONS ASIA PTE LTD
Your Preferred Agent
Choa Chu Kang
PROPNEX REALTY PTE LTD
Your Preferred Agent
Choa Chu Kang
PROPNEX REALTY PTE LTD