264 Results of HDB Flat For Sale, near Chung Cheng High School (Yishun).

  Show Map
4
Viewed

508B Yishun Avenue 4 (within 0.67 km)

 • S$ 743,888
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 611.75 psf
 • 11 mins (830 m) to NS14 Khatib MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2018
1h
Viewed

513D Yishun Street 51 (within 0.85 km)

 • S$ 680,000
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 559.21 psf
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2017
5h
Viewed

508B Yishun Avenue 4 (within 0.67 km)

 • S$ 744,888
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 612.57 psf
 • 11 mins (830 m) to NS14 Khatib MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2018
6h
Viewed

674B Yishun Avenue 4 (within 0.70 km)

 • S$ 710,000
 • 4 2
 • 1205 sqft
 • S$ 589.21 psf
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2017
7h
Viewed

830 Yishun Street 81 (within 0.68 km)

 • S$ 445,000
 • 2 2
 • 786 sqft
 • S$ 566.16 psf
 • 5 mins (390 m) to NS14 Khatib MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1987
10h
Viewed

868 Yishun Street 81 (within 0.64 km)

 • S$ 525,000
 • 3 2
 • 904 sqft
 • S$ 580.75 psf
 • 8 mins (630 m) to NS14 Khatib MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1986
9h
Viewed

672A Yishun Avenue 4 (within 0.50 km)

 • S$ 338,000
 • 1 1
 • 409 sqft
 • S$ 826.41 psf
 • 12 mins (930 m) to NS14 Khatib MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
21h
Viewed

512B Yishun Street 51 (within 0.77 km)

 • S$ 600,000
 • 3 2
 • 1001 sqft
 • S$ 599.40 psf
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
1d
Viewed

782 Yishun Ring Road (within 0.65 km)

 • S$ 418,888
 • 2 2
 • 754 sqft
 • S$ 555.55 psf
 • 7 mins (530 m) to NS14 Khatib MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1985
1d
Viewed

676B Yishun Ring Road (within 0.68 km)

 • S$ 700,000
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 575.66 psf
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2017
1d
Viewed

502C Yishun Street 51 (within 0.80 km)

 • S$ 568,000
 • 3 2
 • 990 sqft
 • S$ 573.74 psf
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
1d
Viewed

511A Yishun Street 51 (within 0.68 km)

 • S$ 680,000
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 559.21 psf
 • 13 mins (970 m) to NS14 Khatib MRT
 • HDB Flat
 • Unknown Tenure
 • Built: 2017
1d
Viewed

509A Yishun Avenue 4 (within 0.72 km)

 • S$ 638,000
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 524.67 psf
 • 11 mins (820 m) to NS14 Khatib MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2018
1d
Viewed

930 Yishun Central 1 (within 0.82 km)

 • S$ 625,000
 • 3 2
 • 1119 sqft
 • S$ 558.53 psf
 • 5 mins (370 m) to NS13 Yishun MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1991
1d
Viewed

504D Yishun Street 51 (within 0.76 km)

 • S$ 699,900
 • 3 2
 • 1206 sqft
 • S$ 580.35 psf
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2014
1d
Viewed

625 Yishun Street 61 (within 0.18 km)

 • S$ 750,000
 • 3 2
 • 1302 sqft
 • S$ 576.04 psf
 • 5 mins (340 m) to NS14 Khatib MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1986
1d
Viewed

660 Yishun Avenue 4 (within 0.39 km)

 • S$ 448,000
 • 3 2
 • 904 sqft
 • S$ 495.58 psf
 • 12 mins (870 m) to NS14 Khatib MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1986
1d
Viewed

508B Yishun Avenue 4 (within 0.67 km)

 • S$ 743,888
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 611.75 psf
 • 11 mins (830 m) to NS14 Khatib MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2018
1d
Corporate Viewed

454 Yishun Street 41 (within 0.91 km)

 • S$ 575,000
 • 3 2
 • 1001 sqft
 • S$ 574.43 psf
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2011
1d
Viewed

795 Yishun Ring Road (within 0.51 km)

 • S$ 680,000
 • 3 2
 • 1297 sqft
 • S$ 524.29 psf
 • 3 mins (250 m) to NS14 Khatib MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1986
1d