971 Results of HDB Flat For Sale, in Sembawang / Yishun.

  Show Map
1
Viewed

409 Yishun Ring Road

 • S$ 399,999
 • 2 2
 • 800 sqft
 • S$ 500.00 psf
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1987
5m
Viewed

512A Yishun Street 51

 • S$ 549,000
 • 3 2
 • 1000 sqft
 • S$ 549.00 psf
 • 13 mins (970 m) to NS14 Khatib MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
33m
Viewed

632 Yishun Street 61

 • S$ 999,999
 • 4 3
 • 1582 sqft
 • S$ 632.11 psf
 • 9 mins (650 m) to NS14 Khatib MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1987
56m
Featured Agent Viewed

128C Canberra Street

 • S$ 718,000
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 590.46 psf
 • 7 mins (510 m) to NS12 Canberra MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2017
56m
Viewed

723 Yishun Street 71

 • S$ 788,000
 • 4 2
 • 1560 sqft
 • S$ 505.13 psf
 • 9 mins (670 m) to NS13 Yishun MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1985
58m
Viewed

512B Yishun Street 51

 • S$ 538,000
 • 3 2
 • 1001 sqft
 • S$ 537.46 psf
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
1h
Viewed

269 Yishun Street 22

 • S$ 430,000
 • 3 2
 • 904 sqft
 • S$ 475.66 psf
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1985
1h
Viewed

107B Canberra Street

 • S$ 608,888
 • 3 2
 • 1000 sqft
 • S$ 608.89 psf
 • 11 mins (790 m) to NS12 Canberra MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2017
1h
Viewed

108C Canberra Walk

 • S$ 588,000
 • 3 2
 • 1001 sqft
 • S$ 587.41 psf
 • 7 mins (520 m) to NS12 Canberra MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2017
1h
Viewed

128C Canberra Street

 • S$ 730,000
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 600.33 psf
 • 7 mins (510 m) to NS12 Canberra MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2017
3h
Viewed

299 Yishun Street 20

 • S$ 588,888
 • 3 2
 • 1205 sqft
 • S$ 488.70 psf
 • 10 mins (780 m) to NS13 Yishun MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1999
4h
Viewed

674A Yishun Avenue 4

 • S$ 580,000
 • 3 2
 • 1000 sqft
 • S$ 580.00 psf
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2017
4h
Viewed

408 Yishun Avenue 6

 • S$ 430,000
 • 3 2
 • 904 sqft
 • S$ 475.66 psf
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1986
4h
Viewed

104A Canberra Street

 • S$ 660,000
 • 3 2
 • 1000 sqft
 • S$ 660.00 psf
 • 11 mins (840 m) to NS12 Canberra MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2017
4h
Viewed

592C Montreal Link

 • S$ 539,999
 • 3 2
 • 1000 sqft
 • S$ 540.00 psf
 • 12 mins (880 m) to NS12 Canberra MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2014
4h
Viewed

838 Yishun Street 81

 • S$ 598,000
 • 3 2
 • 1119 sqft
 • S$ 534.41 psf
 • 2 mins (150 m) to NS14 Khatib MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1987
4h
Viewed

402 Admiralty Link

 • S$ 530,000
 • 3 2
 • 1184 sqft
 • S$ 447.64 psf
 • 10 mins (730 m) to NS11 Sembawang MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1999
4h
Viewed

354 Yishun Ring Road

 • S$ 538,000
 • 3 2
 • 1130 sqft
 • S$ 476.11 psf
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1987
5h
Viewed

829 Yishun Street 81

 • S$ 428,000
 • 2 2
 • 786 sqft
 • S$ 544.53 psf
 • 4 mins (330 m) to NS14 Khatib MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1987
5h
Viewed

673C Yishun Avenue 4

 • S$ 448,000
 • 2 2
 • 731 sqft
 • S$ 612.86 psf
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2017
5h