512 Results of HDB Flat For Sale, Under S$ 600 K, in Dairy Farm / Bukit Panjang / Choa Chu Kang.

635A Senja Road

 • S$ 488,000
 • 3 2
 • 1001 sqft
 • S$ 487.51 psf
 • 8 mins (610 m) to BP13 Senja LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2014
20m

683A Choa Chu Kang Crescent

 • S$ 378,000
 • 3 2
 • 1184 sqft
 • S$ 319.26 psf
 • 10 mins (780 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2000
28m

489B Choa Chu Kang Avenue 5

 • S$ 515,000
 • 4 2
 • 1216 sqft
 • S$ 423.52 psf
 • 5 mins (400 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
29m

443B Fajar Road

 • S$ 505,000
 • 3 2
 • 1001 sqft
 • S$ 504.50 psf
 • 4 mins (270 m) to BP9 Bangkit LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
1h

442C Fajar Road

 • S$ 460,000
 • 3 2
 • 1001 sqft
 • S$ 459.54 psf
 • 3 mins (240 m) to BP9 Bangkit LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
1h

442D Fajar Road

 • S$ 548,000
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 450.66 psf
 • 3 mins (210 m) to BP9 Bangkit LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
2h

173 Gangsa Road

 • S$ 580,000
 • 3 2
 • 1087 sqft
 • S$ 533.58 psf
 • 3 mins (250 m) to BP7 Petir LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1996
1h

476A Choa Chu Kang Avenue 5

 • S$ 450,000
 • 3 2
 • 990 sqft
 • S$ 454.55 psf
 • 5 mins (390 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2012
2h

602 Senja Road

 • S$ 560,000
 • 3 2
 • 979 sqft
 • S$ 572.01 psf
 • 2 mins (140 m) to BP13 Senja LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1997
3h

635B Senja Road

 • S$ 480,000
 • 3 2
 • 1001 sqft
 • S$ 479.52 psf
 • 9 mins (700 m) to BP13 Senja LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2014
3h

511 Bukit Batok Street 52

 • S$ 482,000
 • 3 2
 • 1313 sqft
 • S$ 367.10 psf
 • 8 mins (620 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1986
3h

636B Senja Road

 • S$ 498,000
 • 3 2
 • 990 sqft
 • S$ 503.03 psf
 • 9 mins (650 m) to BP13 Senja LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2014
3h

549B Segar Road

 • S$ 550,000
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 452.30 psf
 • 3 mins (210 m) to BP11 Segar LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2014
2h

489B Choa Chu Kang Avenue 5

 • S$ 515,000
 • 4 2
 • 1216 sqft
 • S$ 423.52 psf
 • 5 mins (400 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
3h

228 Bukit Batok Central

 • S$ 408,000
 • 3 2
 • 1033 sqft
 • S$ 394.97 psf
 • 7 mins (490 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1984
2h

511 Bukit Batok Street 52

 • S$ 482,000
 • 3 2
 • 1313 sqft
 • S$ 367.10 psf
 • 8 mins (620 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1986
12h

442D Fajar Road

 • S$ 530,000
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 435.86 psf
 • 3 mins (210 m) to BP9 Bangkit LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
14h