38 Results of HDB 5 Room Flat For Sale, Fully Furnished, in Dairy Farm / Bukit Panjang / Choa Chu Kang.

442D Fajar Road

 • S$ 530,000
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 435.86 psf
 • 3 mins (210 m) to BP9 Bangkit LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
9h

489B Choa Chu Kang Avenue 5

 • S$ 515,000
 • 4 2
 • 1216 sqft
 • S$ 423.52 psf
 • 5 mins (400 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
17h

177 Lompang Road

 • S$ 648,000
 • 3 2
 • 1184 sqft
 • S$ 547.30 psf
 • 4 mins (290 m) to BP7 Petir LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1999
1d

488D Choa Chu Kang Avenue 5

 • S$ 540,000
 • 4 2
 • 1216 sqft
 • S$ 444.08 psf
 • 5 mins (410 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
2d

692B Choa Chu Kang Crescent

 • S$ 400,000
 • 3 2
 • 1184 sqft
 • S$ 337.84 psf
 • 7 mins (560 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2001
3d

688A Choa Chu Kang Drive

 • S$ 550,000
 • 3 2
 • 1184 sqft
 • S$ 464.53 psf
 • 10 mins (770 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2000
7h

490D Choa Chu Kang Avenue 5

 • S$ 560,000
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 460.53 psf
 • 4 mins (330 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
15h

812B Choa Chu Kang Avenue 7

 • S$ 550,000
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 452.30 psf
 • 8 mins (590 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
18h

442D Fajar Road

 • S$ 530,000
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 435.86 psf
 • 3 mins (210 m) to BP9 Bangkit LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
19h

442D Fajar Road

 • S$ 530,000
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 435.86 psf
 • 3 mins (210 m) to BP9 Bangkit LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
1d

236 Bukit Batok East Avenue 5

 • S$ 510,000
 • 3 2
 • 1302 sqft
 • S$ 391.71 psf
 • 10 mins (730 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1984
1d

388 Bukit Batok West Avenue 5

 • S$ 620,000
 • 4 2
 • 1270 sqft
 • S$ 488.19 psf
 • 9 mins (640 m) to NS3 Bukit Gombak MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2004
1d

192 Bukit Batok West Avenue 6

 • S$ 580,000
 • 3 2
 • 1292 sqft
 • S$ 448.92 psf
 • 7 mins (560 m) to JE3 Bukit Batok West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1995
1d

461 Choa Chu Kang Avenue 4

 • S$ 528,000
 • 3 2
 • 1323 sqft
 • S$ 399.09 psf
 • 8 mins (630 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1998
2d

661 Choa Chu Kang Crescent

 • S$ 548,000
 • 3 2
 • 1302 sqft
 • S$ 420.89 psf
 • 7 mins (520 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1998
2d

488D Choa Chu Kang Avenue 5

 • S$ 530,000
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 435.86 psf
 • 5 mins (410 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
2d

442D Fajar Road

 • S$ 530,000
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 435.86 psf
 • 3 mins (210 m) to BP9 Bangkit LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
3d

177 Lompang Road

 • S$ 660,000
 • 3 2
 • 1184 sqft
 • S$ 557.43 psf
 • 4 mins (290 m) to BP7 Petir LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1999
3d

388 Bukit Batok West Avenue 5

 • S$ 620,000
 • 4 2
 • 1270 sqft
 • S$ 488.19 psf
 • 9 mins (640 m) to NS3 Bukit Gombak MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2004
3d