57 Results of HDB 4 Room Flat For Sale, in Choa Chu Kang.

Search by Multiple 2

489C Choa Chu Kang Avenue 5

 • S$ 468,888
 • 3 2
 • 1001 sqft
 • S$ 468.42 psf
 • 5 mins (400 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
4h

488B Choa Chu Kang Avenue 5

 • S$ 470,000
 • 3 2
 • 1001 sqft
 • S$ 469.53 psf
 • 3 mins (250 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
4h

248 Choa Chu Kang Avenue 2

 • S$ 400,000
 • 4 2
 • 1118 sqft
 • S$ 357.78 psf
 • 2 mins (120 m) to BP2 South View LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1992
17h

808A Choa Chu Kang Avenue 1

 • S$ 499,999
 • 3 2
 • 990 sqft
 • S$ 505.05 psf
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
19h

489D Choa Chu Kang Avenue 5

 • S$ 445,000
 • 3 2
 • 1001 sqft
 • S$ 444.56 psf
 • 5 mins (400 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
3d

421 Choa Chu Kang Avenue 4

 • S$ 380,000
 • 3 2
 • 1119 sqft
 • S$ 339.59 psf
 • 4 mins (300 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1990
4d

804B Keat Hong Close

 • S$ 460,000
 • 3 2
 • 1001 sqft
 • S$ 459.54 psf
 • 8 mins (590 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
4d

807C Choa Chu Kang Avenue 1

 • S$ 488,888
 • 3 2
 • 990 sqft
 • S$ 493.83 psf
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
6d

490A Choa Chu Kang Avenue 5

 • S$ 435,000
 • 3 2
 • 1001 sqft
 • S$ 434.57 psf
 • 6 mins (480 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
19m
Corporate

484A Choa Chu Kang Avenue 5

 • S$ 350,000
 • 3 2
 • 979 sqft
 • S$ 357.51 psf
 • 6 mins (460 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1997
3h

489C Choa Chu Kang Avenue 5

 • S$ 475,000
 • 3 2
 • 1001 sqft
 • S$ 474.53 psf
 • 5 mins (400 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
4h

490C Choa Chu Kang Avenue 5

 • S$ 430,000
 • 3 2
 • 990 sqft
 • S$ 434.34 psf
 • 5 mins (380 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
5h

815C Choa Chu Kang Avenue 7

 • S$ 500,000
 • 3 2
 • 1001 sqft
 • S$ 499.50 psf
 • 5 mins (350 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
21h

157 Jalan Teck Whye

 • S$ 398,000
 • 3 2
 • 1011 sqft
 • S$ 393.67 psf
 • 2 mins (140 m) to BP5 Phoenix LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1996
23h

803C Keat Hong Close

 • S$ 488,000
 • 3 2
 • 1001 sqft
 • S$ 487.51 psf
 • 8 mins (590 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
1d

785 Choa Chu Kang Drive

 • S$ 428,000
 • 3 2
 • 1183 sqft
 • S$ 361.79 psf
 • 4 mins (300 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1995
20h

489C Choa Chu Kang Avenue 5

 • S$ 450,000
 • 3 2
 • 1001 sqft
 • S$ 449.55 psf
 • 5 mins (400 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
1d

572 Choa Chu Kang Street 52

 • S$ 440,000
 • 3 2
 • 990 sqft
 • S$ 444.44 psf
 • 6 mins (480 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2013
1d