Address
4 Simon Lane, singapore 546054, Serangoon / Thomson (D19-20)
Sale price Range
S$ 900,000 - S$ 2,680,000

Transaction Summary

30 Total Sale Transactions
Type Transactions Price
1 room
592 - 592 sqft
3 S$780,000 - S$800,000
2 room
1808 - 1808 sqft
10 S$1,230,000 - S$1,580,000
3 room
1249 - 2357 sqft
17 S$1,600,000 - S$2,168,000

Available Unit

Type
Units
1 room
527 - 527 sqft
1 Units
S$900,000 - S$900,000
2 room
840 - 1765 sqft
5 Units
S$1,290,000 - S$1,970,000
3 room
2174 - 2357 sqft
3 Units
S$2,280,000 - S$2,680,000