Address
2A Simon Lane, singapore 546018, Serangoon / Thomson (D19-20)
Sale price Range
S$ 970,000 - S$ 1,888,000

Transaction Summary

40 Total Sale Transactions
Type Transactions Price
1 room
527 - 592 sqft
6 S$765,000 - S$938,000
2 room
797 - 1776 sqft
12 S$1,250,000 - S$1,850,000
3 room
1249 - 2357 sqft
22 S$1,600,000 - S$2,418,888

Available Unit

Type
Units
1 room
527 - 592 sqft
5 Units
S$970,000 - S$1,030,000
3 room
1227 - 1227 sqft
1 Units
S$1,888,000 - S$1,888,000