Address
2A Simon Lane, singapore 546018, Serangoon / Thomson (D19-20)
Sale price Range
S$ 900,000 - S$ 1,990,000

Transaction Summary

37 Total Sale Transactions
Type Transactions Price
1 room
527 - 527 sqft
4 S$765,000 - S$800,000
2 room
1776 - 1776 sqft
14 S$1,230,000 - S$1,580,000
3 room
1249 - 2357 sqft
19 S$1,600,000 - S$2,180,000

Available Unit

Type
Units
1 room
527 - 592 sqft
4 Units
S$900,000 - S$1,000,000
2 room
1765 - 1776 sqft
3 Units
S$1,850,000 - S$1,990,000
3 room
1227 - 1227 sqft
1 Units
S$1,900,000 - S$1,900,000