Address
2A Simon Lane, singapore 546018, Serangoon / Thomson (D19-20)
Sale price Range
S$ 948,000 - S$ 3,280,000

Transaction Summary

31 Total Sale Transactions
Type Transactions Price
1 room
527 - 592 sqft
6 S$765,000 - S$938,000
2 room
915 - 1776 sqft
11 S$1,250,000 - S$1,850,000
3 room
1163 - 2357 sqft
14 S$1,628,000 - S$2,418,888

Available Unit

Type
Units
1 room
527 - 592 sqft
5 Units
S$948,000 - S$1,000,000
2 room
839 - 926 sqft
2 Units
S$1,580,000 - S$1,830,000
3 room
2174 - 2358 sqft
7 Units
S$2,799,999 - S$3,280,000