65 Results of HDB Flat For Sale, Under S$ 400 K, in Dairy Farm / Bukit Panjang / Choa Chu Kang.

2
Viewed

535 Choa Chu Kang Street 51

 • S$ 300,000
 • 1 1
 • 495 sqft
 • S$ 606.06 psf
 • 9 mins (670 m) to JS1 Choa Chu Kang MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2010
11h
Viewed

106 Teck Whye Lane

 • S$ 355,000
 • 2 2
 • 785 sqft
 • S$ 452.23 psf
 • 2 mins (160 m) to BP4 Teck Whye LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1987
1d
Viewed

106 Teck Whye Lane

 • S$ 355,000
 • 2 2
 • 785 sqft
 • S$ 452.23 psf
 • 2 mins (160 m) to BP4 Teck Whye LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1987
20h
Viewed

260 Bukit Batok East Avenue 4

 • S$ 360,000
 • 2 2
 • 786 sqft
 • S$ 458.02 psf
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1984
1d
Viewed

339 Bukit Batok Street 34

 • S$ 350,000
 • 2 2
 • 785 sqft
 • S$ 445.86 psf
 • 7 mins (500 m) to NS3 Bukit Gombak MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1985
2d
Viewed

807A Choa Chu Kang Avenue 1

 • S$ 400,000
 • 2 2
 • 721 sqft
 • S$ 554.79 psf
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
4d
Viewed

164 Bukit Batok Street 11

 • S$ 355,000
 • 2 2
 • 786 sqft
 • S$ 451.65 psf
 • 6 mins (420 m) to JE3 Bukit Batok West MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1984
1h
Viewed

283 Bukit Batok East Avenue 3

 • S$ 358,000
 • 2 2
 • 688 sqft
 • S$ 520.35 psf
 • 12 mins (900 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1986
9h
Viewed

420 Bukit Batok West Avenue 2

 • S$ 379,000
 • 2 2
 • 731 sqft
 • S$ 518.47 psf
 • 10 mins (770 m) to NS3 Bukit Gombak MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1985
11h
Viewed

807A Choa Chu Kang Avenue 1

 • S$ 388,888
 • 2 2
 • 721 sqft
 • S$ 539.37 psf
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
6h
Viewed

283 Bukit Batok East Avenue 3

 • S$ 358,000
 • 2 2
 • 688 sqft
 • S$ 520.35 psf
 • 12 mins (900 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1986
13h
Viewed

264 Bukit Batok East Avenue 4

 • S$ 368,000
 • 2 2
 • 785 sqft
 • S$ 468.79 psf
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1984
1d
Viewed

550A Segar Road

 • S$ 380,000
 • Studio
 • 720 sqft
 • S$ 527.78 psf
 • 2 mins (180 m) to BP11 Segar LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2014
1d
Viewed

227 Pending Road

 • S$ 360,000
 • 2 2
 • 786 sqft
 • S$ 458.02 psf
 • 2 mins (160 m) to BP8 Pending LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1987
2d
Viewed

550A Segar Road

 • S$ 380,000
 • 2 2
 • 721 sqft
 • S$ 527.05 psf
 • 2 mins (180 m) to BP11 Segar LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2014
2d
Viewed

164 Bukit Batok Street 11

 • S$ 355,000
 • 2 2
 • 780 sqft
 • S$ 455.13 psf
 • 6 mins (420 m) to JE3 Bukit Batok West MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1984
2d
Viewed

244 Bukit Batok East Avenue 5

 • S$ 360,000
 • 2 2
 • 742 sqft
 • S$ 485.18 psf
 • 11 mins (850 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1984
3d
Viewed

217 Bukit Batok Street 21

 • S$ 345,000
 • 2 2
 • 720 sqft
 • S$ 479.17 psf
 • 8 mins (610 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1984
3d
Viewed

501 Bukit Batok Street 52

 • S$ 318,000
 • 2 2
 • 689 sqft
 • S$ 461.54 psf
 • 9 mins (640 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1986
3d