737 Results of HDB Flat For Sale, Under S$ 1.25 M, in Dairy Farm / Bukit Panjang / Choa Chu Kang.

2
Viewed

688B Choa Chu Kang Drive

 • S$ 429,944
 • 3 2
 • 968 sqft
 • S$ 444.16 psf
 • 10 mins (750 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2000
5m
Viewed

817B Keat Hong Link

 • S$ 678,888
 • 3 2
 • 1206 sqft
 • S$ 562.93 psf
 • 4 mins (320 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
13m
Viewed

811B Choa Chu Kang Avenue 7

 • S$ 583,333
 • 3 2
 • 1001 sqft
 • S$ 582.75 psf
 • 6 mins (480 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
13m
Viewed

393 Bukit Batok West Avenue 5

 • S$ 508,000
 • 3 2
 • 990 sqft
 • S$ 513.13 psf
 • 11 mins (790 m) to NS3 Bukit Gombak MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2003
14m
Viewed

758 Choa Chu Kang North 5

 • S$ 785,000
 • 4 2
 • 1571 sqft
 • S$ 499.68 psf
 • 6 mins (480 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1994
21m
Viewed

818A Choa Chu Kang Avenue 1

 • S$ 550,000
 • 3 2
 • 990 sqft
 • S$ 555.56 psf
 • 1 mins (110 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
37m
Viewed

815A Choa Chu Kang Avenue 7

 • S$ 590,000
 • 3 2
 • 1000 sqft
 • S$ 590.00 psf
 • 5 mins (350 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
53m
Viewed

293D Bukit Batok Street 21

 • S$ 668,000
 • 3 2
 • 1000 sqft
 • S$ 668.00 psf
 • 10 mins (740 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2017
1h
Viewed

431 Bukit Panjang Ring Road

 • S$ 468,000
 • 3 2
 • 1119 sqft
 • S$ 418.23 psf
 • 2 mins (170 m) to BP10 Fajar LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1988
1h
Viewed

635B Senja Road

 • S$ 568,000
 • 3 2
 • 1000 sqft
 • S$ 568.00 psf
 • 9 mins (700 m) to BP13 Senja LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2014
1h
Viewed

636C Senja Road

 • S$ 588,888
 • 3 2
 • 990 sqft
 • S$ 594.84 psf
 • 9 mins (640 m) to BP12 Jelapang LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2014
1h
Viewed

536 Bukit Batok Street 52

 • S$ 360,000
 • 2 2
 • 786 sqft
 • S$ 458.02 psf
 • 5 mins (380 m) to NS3 Bukit Gombak MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1985
3h
Viewed

277 Bangkit Road

 • S$ 468,000
 • 3 2
 • 1120 sqft
 • S$ 417.86 psf
 • 5 mins (400 m) to BP8 Pending LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1988
1h
Viewed

673 Choa Chu Kang Crescent

 • S$ 455,000
 • 3 2
 • 1108 sqft
 • S$ 410.65 psf
 • 6 mins (470 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1997
3h
Viewed

706 Choa Chu Kang Street 53

 • S$ 450,000
 • Studio
 • 1173 sqft
 • S$ 383.63 psf
 • 8 mins (620 m) to JS1 Choa Chu Kang MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1993
3h
Viewed

818B Choa Chu Kang Avenue 1

 • S$ 548,888
 • 3 2
 • 989 sqft
 • S$ 554.99 psf
 • 1 mins (110 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
3h
Viewed

542 Choa Chu Kang Street 52

 • S$ 550,000
 • 4 2
 • 1345 sqft
 • S$ 408.92 psf
 • 7 mins (530 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1993
4h
Viewed

817B Keat Hong Link

 • S$ 550,000
 • 3 2
 • 990 sqft
 • S$ 555.56 psf
 • 4 mins (320 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
5h
Corporate Viewed

629 Senja Road

 • S$ 510,000
 • 3 2
 • 1001 sqft
 • S$ 509.49 psf
 • 7 mins (540 m) to BP13 Senja LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2002
5h
Viewed

818C Choa Chu Kang Avenue 1

 • S$ 590,000
 • 3 2
 • 1205 sqft
 • S$ 489.63 psf
 • 1 mins (110 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
5h