656 Results of HDB Flat For Sale, in Dairy Farm / Bukit Panjang / Choa Chu Kang.

1
Viewed

691B Choa Chu Kang Crescent

 • S$ 438,000
 • 3 2
 • 979 sqft
 • S$ 447.40 psf
 • 9 mins (670 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2002
21m
Viewed

507 Choa Chu Kang Street 51

 • S$ 550,000
 • 3 2
 • 1420 sqft
 • S$ 387.32 psf
 • 7 mins (490 m) to NS4 Choa Chu Kang MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1993
36m
Viewed

812A Choa Chu Kang Avenue 7

 • S$ 618,000
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 508.22 psf
 • 6 mins (480 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
43m
Viewed

485A Choa Chu Kang Avenue 5

 • S$ 450,000
 • 3 2
 • 1076 sqft
 • S$ 418.22 psf
 • 7 mins (540 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1997
43m
Viewed

448 Choa Chu Kang Avenue 4

 • S$ 650,000
 • 3 2
 • 1505 sqft
 • S$ 431.89 psf
 • 4 mins (320 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1996
46m
Viewed

815A Choa Chu Kang Avenue 7

 • S$ 505,000
 • 3 2
 • 1000 sqft
 • S$ 505.00 psf
 • 5 mins (350 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
47m
Viewed

607 Senja Road

 • S$ 680,888
 • 4 2
 • 1399 sqft
 • S$ 486.70 psf
 • 1 mins (100 m) to BP13 Senja LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2000
59m
Viewed

484 Choa Chu Kang Avenue 5

 • S$ 568,000
 • 4 2
 • 1238 sqft
 • S$ 458.80 psf
 • 6 mins (420 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1997
1h
Viewed

544 Jelapang Road

 • S$ 988,000
 • 3 3
 • 1507 sqft
 • S$ 655.61 psf
 • 3 mins (220 m) to BP13 Senja LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1997
1h
Viewed

807C Choa Chu Kang Avenue 1

 • S$ 598,000
 • 3 2
 • 1205 sqft
 • S$ 496.27 psf
 • 5 mins (400 m) to BP2 South View LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
1h
Viewed

214 Choa Chu Kang Central

 • S$ 750,000
 • 4 3
 • 1582 sqft
 • S$ 474.08 psf
 • 4 mins (320 m) to BP2 South View LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1989
1h
Viewed

528 Jelapang Road

 • S$ 738,000
 • 3 2
 • 1507 sqft
 • S$ 489.71 psf
 • 3 mins (220 m) to BP12 Jelapang LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1997
1h
Viewed

298 Bukit Batok Street 22

 • S$ 535,000
 • 3 2
 • 1281 sqft
 • S$ 417.64 psf
 • 7 mins (560 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1996
2h
Viewed

810B Choa Chu Kang Avenue 7

 • S$ 520,000
 • 3 2
 • 1000 sqft
 • S$ 520.00 psf
 • 8 mins (590 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
2h
Viewed

288A Bukit Batok Street 25

 • S$ 800,000
 • 4 2
 • 1550 sqft
 • S$ 516.13 psf
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1996
2h
Viewed

608 Senja Road

 • S$ 638,000
 • 3 2
 • 1184 sqft
 • S$ 538.85 psf
 • 2 mins (140 m) to BP13 Senja LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2000
2h