314 Results of HDB Flat For Sale, High Floor, in Dairy Farm / Bukit Panjang / Choa Chu Kang.

2
Viewed

438 Choa Chu Kang Avenue 4

 • S$ 560,000
 • 3 2
 • 1345 sqft
 • S$ 416.36 psf
 • 7 mins (490 m) to NS4 Choa Chu Kang MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1992
12m
Viewed

290A Bukit Batok Street 24

 • S$ 608,000
 • 3 2
 • 1301 sqft
 • S$ 467.33 psf
 • 13 mins (990 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1996
1h
Viewed

631 Senja Road

 • S$ 568,000
 • 3 2
 • 1183 sqft
 • S$ 480.14 psf
 • 6 mins (480 m) to BP12 Jelapang LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2002
3h
Viewed

537 Bukit Batok Street 52

 • S$ 360,000
 • 2 2
 • 796 sqft
 • S$ 452.26 psf
 • 6 mins (440 m) to NS3 Bukit Gombak MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1985
2h
Viewed

503 Jelapang Road

 • S$ 850,000
 • 4 2
 • 1549 sqft
 • S$ 548.74 psf
 • 5 mins (350 m) to BP12 Jelapang LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1996
6h
Viewed

7 Teck Whye Avenue

 • S$ 795,000
 • 3 2
 • 1420 sqft
 • S$ 559.86 psf
 • 7 mins (510 m) to BP5 Phoenix LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1983
6h
Viewed

288A Bukit Batok Street 25

 • S$ 799,000
 • 4 2
 • 1550 sqft
 • S$ 515.48 psf
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1996
7h
Viewed

178 Lompang Road

 • S$ 568,000
 • 3 2
 • 968 sqft
 • S$ 586.78 psf
 • 5 mins (340 m) to BP7 Petir LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1999
7h
Viewed

19 Teck Whye Lane

 • S$ 415,000
 • 3 2
 • 1000 sqft
 • S$ 415.00 psf
 • 4 mins (290 m) to BP4 Teck Whye LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1980
8h
Viewed

615 Bukit Panjang Ring Road

 • S$ 599,999
 • 3 2
 • 1184 sqft
 • S$ 506.76 psf
 • 4 mins (270 m) to BP13 Senja LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2000
17h
Viewed

383 Bukit Batok West Avenue 5

 • S$ 538,000
 • 3 2
 • 920 sqft
 • S$ 584.78 psf
 • 5 mins (380 m) to NS3 Bukit Gombak MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2004
19h
Viewed

293D Bukit Batok Street 21

 • S$ 688,888
 • 3 2
 • 1000 sqft
 • S$ 688.89 psf
 • 10 mins (740 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2017
22h
Viewed

544 Jelapang Road

 • S$ 988,000
 • 3 3
 • 1507 sqft
 • S$ 655.61 psf
 • 3 mins (220 m) to BP13 Senja LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1997
22h
Corporate Viewed

289C Bukit Batok Street 25

 • S$ 620,000
 • 3 2
 • 1302 sqft
 • S$ 476.19 psf
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1997
1d
Viewed

616 Senja Road

 • S$ 480,000
 • 3 2
 • 915 sqft
 • S$ 524.59 psf
 • 4 mins (300 m) to BP13 Senja LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2000
1d
Viewed

815B Choa Chu Kang Avenue 7

 • S$ 590,000
 • 3 2
 • 1001 sqft
 • S$ 589.41 psf
 • 5 mins (350 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
1d
Featured Agent Viewed

810B Choa Chu Kang Avenue 7

 • S$ 520,000
 • 3 2
 • 1000 sqft
 • S$ 520.00 psf
 • 8 mins (590 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
1d
Viewed

129 Bukit Batok West Avenue 6

 • S$ 490,000
 • 3 2
 • 1109 sqft
 • S$ 441.84 psf
 • 6 mins (460 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1984
1d
Viewed

293A Bukit Batok Street 21

 • S$ 860,000
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 707.24 psf
 • 10 mins (740 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2017
1d
Viewed

296B Bukit Batok Street 22

 • S$ 888,000
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 730.26 psf
 • 7 mins (540 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2017
2d