60 Results of HDB Flat For Sale, 4 Bedrooms, in Sembawang / Yishun.

2
Viewed

352 Yishun Ring Road

 • S$ 790,000
 • 4 3
 • 1571 sqft
 • S$ 502.86 psf
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1987
1d
Viewed

611 Yishun Street 61

 • S$ 680,000
 • 4 2
 • 1528 sqft
 • S$ 445.03 psf
 • 6 mins (470 m) to NS14 Khatib MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1986
1d
Viewed

359A Admiralty Drive

 • S$ 478,000
 • 4 2
 • 1184 sqft
 • S$ 403.72 psf
 • 7 mins (500 m) to NS11 Sembawang MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1999
3d
Viewed

836 Yishun Street 81

 • S$ 710,000
 • 4 2
 • 1528 sqft
 • S$ 464.66 psf
 • 3 mins (210 m) to NS14 Khatib MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1987
3d
Viewed

122 Yishun Street 11

 • S$ 450,000
 • 4 2
 • 1033 sqft
 • S$ 435.62 psf
 • 10 mins (750 m) to NS13 Yishun MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1984
3d
Viewed

367 Yishun Ring Road

 • S$ 600,000
 • 4 2
 • 1313 sqft
 • S$ 456.97 psf
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1987
3d
Viewed

467 Admiralty Drive

 • S$ 630,000
 • 4 2
 • 1475 sqft
 • S$ 427.12 psf
 • 9 mins (710 m) to NS11 Sembawang MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2000
4d
Viewed

367 Yishun Ring Road

 • S$ 518,888
 • 4 2
 • 1313 sqft
 • S$ 395.19 psf
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1987
4d
Viewed

828 Yishun Street 81

 • S$ 768,000
 • 4 2
 • 1560 sqft
 • S$ 492.31 psf
 • 3 mins (240 m) to NS14 Khatib MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1987
6d
Viewed

356B Admiralty Drive

 • S$ 699,999
 • 4 2
 • 1410 sqft
 • S$ 496.45 psf
 • 4 mins (300 m) to NS11 Sembawang MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1999
13h
Viewed

616 Yishun Ring Road

 • S$ 628,000
 • 4 2
 • 1517 sqft
 • S$ 413.97 psf
 • 4 mins (330 m) to NS14 Khatib MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1986
14h
Viewed

352 Yishun Ring Road

 • S$ 700,000
 • 4 3
 • 1571 sqft
 • S$ 445.58 psf
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1987
16h
Viewed

359B Admiralty Drive

 • S$ 530,000
 • 4 2
 • 1194 sqft
 • S$ 443.89 psf
 • 7 mins (540 m) to NS11 Sembawang MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1999
21h
Viewed

348D Yishun Avenue 11

 • S$ 800,000
 • 4 2
 • 1206 sqft
 • S$ 663.35 psf
 • 12 mins (920 m) to NS13 Yishun MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2013
22h
Viewed

614 Yishun Street 61

 • S$ 659,999
 • 4 2
 • 1528 sqft
 • S$ 431.94 psf
 • 6 mins (430 m) to NS14 Khatib MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1986
22h
Viewed

834 Yishun Street 81

 • S$ 798,000
 • 4 3
 • 1603 sqft
 • S$ 497.82 psf
 • 3 mins (250 m) to NS14 Khatib MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1987
1d
Viewed

351 Yishun Avenue 11

 • S$ 880,000
 • 4 3
 • 1570 sqft
 • S$ 560.51 psf
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1987
2d
Viewed

341B Sembawang Close

 • S$ 600,000
 • 4 2
 • 1410 sqft
 • S$ 425.53 psf
 • 3 mins (220 m) to NS11 Sembawang MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1999
2d