237 Results of HDB Flat For Sale, Under S$ 500 K, in Dairy Farm / Bukit Panjang / Choa Chu Kang.

2
Viewed

461 Segar Road

 • S$ 470,000
 • 3 2
 • 93 sqft
 • S$ 5,053.76 psf
 • 3 mins (200 m) to BP11 Segar LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2014
5d
Viewed

487B Choa Chu Kang Avenue 5

 • S$ 470,000
 • 3 2
 • 93 sqft
 • S$ 5,053.76 psf
 • 5 mins (350 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
2w
Viewed

194B Bukit Batok West Avenue 6

 • S$ 499,000
 • 2 2
 • 721 sqft
 • S$ 692.09 psf
 • 8 mins (580 m) to JE3 Bukit Batok West MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
2w
Viewed

802A Keat Hong Close

 • S$ 435,000
 • 2 2
 • 731 sqft
 • S$ 595.08 psf
 • 9 mins (650 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
4d
Viewed

448C Bukit Batok West Avenue 9

 • S$ 428,888
 • 2 2
 • 728 sqft
 • S$ 589.13 psf
 • 6 mins (460 m) to JE2 Tengah Park MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2017
3w
Viewed

811B Choa Chu Kang Avenue 7

 • S$ 420,000
 • 2 2
 • 731 sqft
 • S$ 574.56 psf
 • 6 mins (480 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
4d
Viewed

488 Segar Road

 • S$ 290,000
 • 1 1
 • 506 sqft
 • S$ 573.12 psf
 • 3 mins (220 m) to BP11 Segar LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2013
2w
Viewed

811A Choa Chu Kang Avenue 7

 • S$ 410,000
 • 2 2
 • 731 sqft
 • S$ 560.88 psf
 • 6 mins (480 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
6d
Viewed

547C Segar Road

 • S$ 399,000
 • 2 2
 • 721 sqft
 • S$ 553.40 psf
 • 1 mins (70 m) to BP11 Segar LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2014
1mon
Viewed

547C Segar Road

 • S$ 270,000
 • 1 1
 • 506 sqft
 • S$ 533.60 psf
 • 1 mins (70 m) to BP11 Segar LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2014
1d
Viewed

547C Segar Road

 • S$ 378,888
 • 2 2
 • 721 sqft
 • S$ 525.50 psf
 • 1 mins (70 m) to BP11 Segar LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2014
1mon
Viewed

212 Bukit Batok Street 21

 • S$ 375,000
 • 2 2
 • 721 sqft
 • S$ 520.11 psf
 • 5 mins (370 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1984
6h
Viewed

811A Choa Chu Kang Avenue 7

 • S$ 380,000
 • 2 2
 • 731 sqft
 • S$ 519.84 psf
 • 6 mins (480 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
2w
Viewed

629 Senja Road

 • S$ 499,999
 • 3 2
 • 963 sqft
 • S$ 519.21 psf
 • 7 mins (540 m) to BP13 Senja LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2002
1w
Viewed

384 Bukit Batok West Avenue 5

 • S$ 500,000
 • 3 2
 • 969 sqft
 • S$ 516.00 psf
 • 6 mins (440 m) to NS3 Bukit Gombak MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2004
15h
Viewed

384 Bukit Batok West Avenue 5

 • S$ 500,000
 • 3 2
 • 969 sqft
 • S$ 516.00 psf
 • 6 mins (440 m) to NS3 Bukit Gombak MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2004
1w