241 Results of HDB Flat For Sale, Under S$ 500 K, in Dairy Farm / Bukit Panjang / Choa Chu Kang.

2
Viewed

457 Segar Road

 • S$ 500,000
 • 3 2
 • 1001 sqft
 • S$ 499.50 psf
 • 3 mins (240 m) to BP11 Segar LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2011
9h
Viewed

572 Choa Chu Kang Street 52

 • S$ 500,000
 • 3 2
 • 990 sqft
 • S$ 505.05 psf
 • 6 mins (480 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2013
16h
Viewed

621 Senja Road

 • S$ 500,000
 • Studio
 • 1184 sqft
 • S$ 422.30 psf
 • 3 mins (210 m) to BP12 Jelapang LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2000
15h
Viewed

573 Choa Chu Kang St 52

 • S$ 500,000
 • 3 2
 • 990 sqft
 • S$ 505.05 psf
 • 6 mins (420 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2013
1d
Viewed

384 Bukit Batok West Avenue 5

 • S$ 500,000
 • 3 2
 • 969 sqft
 • S$ 516.00 psf
 • 6 mins (440 m) to NS3 Bukit Gombak MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2004
1d
Viewed

811B Choa Chu Kang Avenue 7

 • S$ 500,000
 • 3 2
 • 1000 sqft
 • S$ 500.00 psf
 • 6 mins (480 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
4d
Viewed

629 Senja Road

 • S$ 500,000
 • 3 2
 • 1001 sqft
 • S$ 499.50 psf
 • 7 mins (540 m) to BP13 Senja LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2002
1w
Viewed

384 Bukit Batok West Avenue 5

 • S$ 500,000
 • 3 2
 • 969 sqft
 • S$ 516.00 psf
 • 6 mins (440 m) to NS3 Bukit Gombak MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2004
1w
Viewed

488A Choa Chu Kang Avenue 5

 • S$ 500,000
 • 3 2
 • 1000 sqft
 • S$ 500.00 psf
 • 5 mins (410 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2014
1w
Viewed

685A Choa Chu Kang Crescent

 • S$ 500,000
 • 3 2
 • 1184 sqft
 • S$ 422.30 psf
 • 10 mins (730 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2000
1w
Viewed

792 Choa Chu Kang North 6

 • S$ 500,000
 • 3 2
 • 1194 sqft
 • S$ 418.76 psf
 • 4 mins (310 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1995
2w
Viewed

630 Senja Road

 • S$ 500,000
 • 3 2
 • 969 sqft
 • S$ 516.00 psf
 • 7 mins (520 m) to BP12 Jelapang LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2002
2w
Viewed

477 Segar Road

 • S$ 500,000
 • 3 2
 • 1184 sqft
 • S$ 422.30 psf
 • 5 mins (410 m) to BP11 Segar LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2000
3w
Viewed

485B Choa Chu Kang Avenue 5

 • S$ 500,000
 • 3 2
 • 1313 sqft
 • S$ 380.81 psf
 • 7 mins (550 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1997
3w
Viewed

629 Senja Road

 • S$ 499,999
 • 3 2
 • 963 sqft
 • S$ 519.21 psf
 • 7 mins (540 m) to BP13 Senja LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2002
1w
Viewed

251 Bukit Batok East Avenue 5

 • S$ 499,000
 • 3 2
 • 1000 sqft
 • S$ 499.00 psf
 • 12 mins (890 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1984
3d
Viewed

251 Bukit Batok East Avenue 5

 • S$ 499,000
 • 3 2
 • 1000 sqft
 • S$ 499.00 psf
 • 12 mins (890 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1984
7h
Viewed

805C Keat Hong Close

 • S$ 499,000
 • 3 2
 • 1000 sqft
 • S$ 499.00 psf
 • 8 mins (590 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
3d