247 Results of HDB Flat For Sale, Under S$ 500 K, in Dairy Farm / Bukit Panjang / Choa Chu Kang.

2
Viewed

171 Gangsa Road

 • S$ 500,000
 • 3 2
 • 1087 sqft
 • S$ 459.98 psf
 • 2 mins (150 m) to BP7 Petir LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1996
14h
Viewed

686D Choa Chu Kang Crescent

 • S$ 500,000
 • 3 2
 • 1184 sqft
 • S$ 422.30 psf
 • 10 mins (760 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2000
18h
Viewed

630 Senja Road

 • S$ 500,000
 • 3 2
 • 969 sqft
 • S$ 516.00 psf
 • 7 mins (520 m) to BP12 Jelapang LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2002
4d
Viewed

621 Senja Road

 • S$ 500,000
 • Studio
 • 1184 sqft
 • S$ 422.30 psf
 • 3 mins (210 m) to BP12 Jelapang LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2000
10h
Viewed

812A Choa Chu Kang Avenue 7

 • S$ 500,000
 • 3 2
 • 1000 sqft
 • S$ 500.00 psf
 • 6 mins (480 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
1d
Viewed

449B Bukit Batok West Avenue 9

 • S$ 500,000
 • 3 2
 • 1000 sqft
 • S$ 500.00 psf
 • 6 mins (450 m) to JE2 Tengah Park MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2017
1d
Viewed

812B Choa Chu Kang Avenue 7

 • S$ 500,000
 • 3 2
 • 1000 sqft
 • S$ 500.00 psf
 • 8 mins (590 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
1d
Viewed

812B Choa Chu Kang Avenue 7

 • S$ 500,000
 • 3 2
 • 1000 sqft
 • S$ 500.00 psf
 • 8 mins (590 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
2d
Viewed

685A Choa Chu Kang Crescent

 • S$ 500,000
 • 3 2
 • 1184 sqft
 • S$ 422.30 psf
 • 10 mins (730 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2000
3d
Viewed

194B Bukit Batok West Avenue 6

 • S$ 500,000
 • 2 2
 • 731 sqft
 • S$ 683.99 psf
 • 8 mins (580 m) to JE3 Bukit Batok West MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
1w
Viewed

505 Jelapang Road

 • S$ 500,000
 • 3 2
 • 1076 sqft
 • S$ 464.68 psf
 • 5 mins (380 m) to BP10 Fajar LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1997
1w
Viewed

690C Choa Chu Kang Crescent

 • S$ 500,000
 • 3 2
 • 1184 sqft
 • S$ 422.30 psf
 • 10 mins (730 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2001
2w
Viewed

655 Senja Road

 • S$ 500,000
 • 3 2
 • 979 sqft
 • S$ 510.73 psf
 • 1 mins (60 m) to BP12 Jelapang LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2000
3w
Viewed

136 Bukit Batok West Avenue 6

 • S$ 500,000
 • 3 2
 • 1000 sqft
 • S$ 500.00 psf
 • 7 mins (560 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1983
3w
Viewed

473 Segar Road

 • S$ 499,999
 • 3 2
 • 1184 sqft
 • S$ 422.30 psf
 • 4 mins (280 m) to BP11 Segar LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2000
3w
Viewed

802B Keat Hong Close

 • S$ 499,888
 • 3 2
 • 990 sqft
 • S$ 504.94 psf
 • 9 mins (670 m) to BP2 South View LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
7h
Viewed

802C Keat Hong Close

 • S$ 499,000
 • 3 2
 • 990 sqft
 • S$ 504.04 psf
 • 9 mins (670 m) to BP2 South View LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
5d
Featured Agent Viewed

537 Bukit Panjang Ring Road

 • S$ 499,000
 • 3 2
 • 1076 sqft
 • S$ 463.75 psf
 • 2 mins (150 m) to BP13 Senja LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1998
2d
Viewed

817B Keat Hong Link

 • S$ 499,000
 • 3 2
 • 990 sqft
 • S$ 504.04 psf
 • 4 mins (320 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
1w
Viewed

537 Bukit Panjang Ring Road

 • S$ 499,000
 • 3 2
 • 1076 sqft
 • S$ 463.75 psf
 • 2 mins (150 m) to BP13 Senja LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1998
1w