236 Results of HDB Flat For Sale, Under S$ 500 K, in Dairy Farm / Bukit Panjang / Choa Chu Kang.

2
Viewed

535 Choa Chu Kang Street 51

 • S$ 310,000
 • 1 1
 • 495 sqft
 • S$ 626.26 psf
 • 9 mins (670 m) to JS1 Choa Chu Kang MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2010
1d
Viewed

488 Segar Road

 • S$ 300,000
 • 1 1
 • 506 sqft
 • S$ 592.89 psf
 • 3 mins (220 m) to BP11 Segar LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2013
2w
Viewed

504 Bukit Batok Street 52

 • S$ 350,000
 • 2 2
 • 646 sqft
 • S$ 541.80 psf
 • 9 mins (660 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1985
4d
Viewed

283 Bukit Batok East Avenue 3

 • S$ 358,000
 • 2 2
 • 688 sqft
 • S$ 520.35 psf
 • 12 mins (900 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1986
1d
Viewed

283 Bukit Batok East Avenue 3

 • S$ 358,000
 • 2 2
 • 688 sqft
 • S$ 520.35 psf
 • 12 mins (900 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1986
5h
Viewed

333 Bukit Batok Street 32

 • S$ 355,000
 • 2 2
 • 689 sqft
 • S$ 515.24 psf
 • 10 mins (740 m) to NS3 Bukit Gombak MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1985
3w
Viewed

219 Bukit Batok Street 21

 • S$ 380,000
 • 2 2
 • 700 sqft
 • S$ 542.86 psf
 • 8 mins (620 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1984
1d
Viewed

811B Choa Chu Kang Avenue 7

 • S$ 438,000
 • 2 2
 • 720 sqft
 • S$ 608.33 psf
 • 6 mins (480 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
1w
Viewed

148 Bukit Batok West Avenue 6

 • S$ 355,000
 • 2 2
 • 721 sqft
 • S$ 492.37 psf
 • 8 mins (610 m) to JE3 Bukit Batok West MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1983
3h
Viewed

148 Bukit Batok West Avenue 6

 • S$ 355,000
 • 2 2
 • 721 sqft
 • S$ 492.37 psf
 • 8 mins (610 m) to JE3 Bukit Batok West MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1983
5h
Viewed

490A Choa Chu Kang Avenue 5

 • S$ 388,000
 • 2 2
 • 721 sqft
 • S$ 538.14 psf
 • 9 mins (700 m) to BP2 South View LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
1d
Viewed

818A Choa Chu Kang Avenue 1

 • S$ 450,000
 • 2 2
 • 721 sqft
 • S$ 624.13 psf
 • 1 mins (110 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
3d
Viewed

818B Choa Chu Kang Avenue 1

 • S$ 478,888
 • 2 2
 • 721 sqft
 • S$ 664.20 psf
 • 1 mins (110 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
5d
Viewed

818A Choa Chu Kang Avenue 1

 • S$ 449,000
 • 2 2
 • 721 sqft
 • S$ 622.75 psf
 • 1 mins (110 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
4h
Viewed

801A Keat Hong Close

 • S$ 398,000
 • 2 2
 • 721 sqft
 • S$ 552.01 psf
 • 10 mins (740 m) to BP2 South View LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
1d
Viewed

490B Choa Chu Kang Avenue 5

 • S$ 440,000
 • 2 2
 • 721 sqft
 • S$ 610.26 psf
 • 9 mins (670 m) to BP2 South View LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
1d
Viewed

234 Bukit Batok East Avenue 5

 • S$ 338,888
 • 2 2
 • 721 sqft
 • S$ 470.02 psf
 • 9 mins (660 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1984
2d
Viewed

182 Bukit Batok West Avenue 8

 • S$ 349,000
 • 2 2
 • 721 sqft
 • S$ 484.05 psf
 • 6 mins (470 m) to JE3 Bukit Batok West MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1984
2d
Viewed

148 Bukit Batok West Avenue 6

 • S$ 330,000
 • 2 2
 • 721 sqft
 • S$ 457.70 psf
 • 8 mins (610 m) to JE3 Bukit Batok West MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1983
3d