604 Results of HDB Flat For Sale, Under S$ 1.5 M, in Dairy Farm / Bukit Panjang / Choa Chu Kang.

2
Viewed

811B Choa Chu Kang Avenue 7

 • S$ 479,000
 • 3 2
 • 1001 sqft
 • S$ 478.52 psf
 • 6 mins (480 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
1h
Viewed

625 Bukit Batok Central

 • S$ 538,888
 • 3 2
 • 1087 sqft
 • S$ 495.76 psf
 • 4 mins (280 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1995
1h
Viewed

408 Bukit Batok West Avenue 4

 • S$ 320,000
 • 2 2
 • 731 sqft
 • S$ 437.76 psf
 • 13 mins (990 m) to NS3 Bukit Gombak MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1985
5h
Viewed

395 Bukit Batok West Avenue 5

 • S$ 460,000
 • 3 2
 • 1000 sqft
 • S$ 460.00 psf
 • 11 mins (790 m) to NS3 Bukit Gombak MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2003
6h
Viewed

288A Bukit Batok Street 25

 • S$ 800,000
 • 4 2
 • 1550 sqft
 • S$ 516.13 psf
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1996
7h
Viewed

296A Bukit Batok Street 22

 • S$ 888,888
 • 3 2
 • 1238 sqft
 • S$ 718.00 psf
 • 7 mins (540 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2017
8h
Viewed

817A Keat Hong Link

 • S$ 580,000
 • 3 2
 • 1206 sqft
 • S$ 480.93 psf
 • 4 mins (320 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
9h
Viewed

803C Keat Hong Close

 • S$ 499,988
 • 3 2
 • 1000 sqft
 • S$ 499.99 psf
 • 8 mins (590 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
10h
Viewed

809A Choa Chu Kang Avenue 1

 • S$ 610,000
 • 3 2
 • 1205 sqft
 • S$ 506.22 psf
 • 8 mins (620 m) to BP2 South View LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
9h
Viewed

678 Choa Chu Kang Crescent

 • S$ 638,000
 • 4 2
 • 1550 sqft
 • S$ 411.61 psf
 • 8 mins (630 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1998
9h
Viewed

443D Fajar Road

 • S$ 599,999
 • 4 2
 • 1216 sqft
 • S$ 493.42 psf
 • 4 mins (270 m) to BP9 Bangkit LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
12h
Viewed

812A Choa Chu Kang Avenue 7

 • S$ 628,888
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 517.18 psf
 • 6 mins (480 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
12h
Viewed

678 Choa Chu Kang Crescent

 • S$ 638,000
 • 4 2
 • 1550 sqft
 • S$ 411.61 psf
 • 8 mins (630 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1998
12h
Viewed

544 Jelapang Road

 • S$ 988,000
 • 3 3
 • 1507 sqft
 • S$ 655.61 psf
 • 3 mins (220 m) to BP13 Senja LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1997
13h
Viewed

817A Keat Hong Link

 • S$ 569,000
 • 3 2
 • 1205 sqft
 • S$ 472.20 psf
 • 4 mins (320 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
13h
Viewed

443D Fajar Road

 • S$ 630,000
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 518.09 psf
 • 4 mins (270 m) to BP9 Bangkit LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
13h
Viewed

688A Choa Chu Kang Drive

 • S$ 550,000
 • 3 2
 • 1184 sqft
 • S$ 464.53 psf
 • 10 mins (770 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2000
13h
Viewed

513 Choa Chu Kang Street 51

 • S$ 538,000
 • 4 2
 • 1345 sqft
 • S$ 400.00 psf
 • 7 mins (530 m) to NS4 Choa Chu Kang MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1993
13h
Viewed

808A Choa Chu Kang Avenue 1

 • S$ 650,000
 • 3 2
 • 1205 sqft
 • S$ 539.42 psf
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
13h