663 Results of HDB Flat For Sale, Under S$ 1 M, in Dairy Farm / Bukit Panjang / Choa Chu Kang.

2
Viewed

488 Segar Road

 • S$ 290,000
 • 1 1
 • 506 sqft
 • S$ 573.12 psf
 • 3 mins (220 m) to BP11 Segar LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2013
1w
Viewed

809B Choa Chu Kang Avenue 1

 • S$ 295,000
 • 1 1
 • 509 sqft
 • S$ 579.57 psf
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
1w
Viewed

306 Bukit Batok Street 31

 • S$ 299,000
 • 2 2
 • 699 sqft
 • S$ 427.75 psf
 • 7 mins (490 m) to NS3 Bukit Gombak MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1984
2w
Viewed

10 Teck Whye Avenue

 • S$ 300,000
 • 2 2
 • 721 sqft
 • S$ 416.09 psf
 • 5 mins (350 m) to BP5 Phoenix LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1977
3d
Viewed

16 Teck Whye Lane

 • S$ 300,000
 • 2 2
 • 730 sqft
 • S$ 410.96 psf
 • 3 mins (240 m) to BP4 Teck Whye LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1978
1w
Viewed

313 Bukit Batok Street 32

 • S$ 310,000
 • 2 2
 • 731 sqft
 • S$ 424.08 psf
 • 7 mins (490 m) to NS3 Bukit Gombak MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1984
15h
Viewed

411 Bukit Batok West Avenue 4

 • S$ 320,000
 • 2 2
 • 785 sqft
 • S$ 407.64 psf
 • 11 mins (830 m) to NS3 Bukit Gombak MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1985
2d
Viewed

118 Pending Road

 • S$ 320,000
 • 2 2
 • 785 sqft
 • S$ 407.64 psf
 • 3 mins (260 m) to BP7 Petir LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1986
1w
Viewed

539 Bukit Batok Street 52

 • S$ 325,000
 • 2 2
 • 785 sqft
 • S$ 414.01 psf
 • 6 mins (480 m) to NS3 Bukit Gombak MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1985
2d
Viewed

417 Bukit Batok West Avenue 4

 • S$ 329,000
 • 2 2
 • 731 sqft
 • S$ 450.07 psf
 • 10 mins (740 m) to NS3 Bukit Gombak MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1985
18h
Viewed

363 Bukit Batok Street 31

 • S$ 330,000
 • 2 2
 • 731 sqft
 • S$ 451.44 psf
 • 5 mins (390 m) to NS3 Bukit Gombak MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1985
1d
Viewed

138 Bukit Batok West Avenue 6

 • S$ 330,000
 • 2 2
 • 731 sqft
 • S$ 451.44 psf
 • 8 mins (600 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1983
1d
Viewed

135 Bukit Batok West Avenue 6

 • S$ 330,000
 • 2 2
 • 721 sqft
 • S$ 457.70 psf
 • 8 mins (570 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1984
1w
Viewed

115 Teck Whye Lane

 • S$ 330,000
 • 2 2
 • 785 sqft
 • S$ 420.38 psf
 • 3 mins (260 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1987
1w
Viewed

343 Bukit Batok Street 34

 • S$ 333,000
 • 2 2
 • 785 sqft
 • S$ 424.20 psf
 • 7 mins (490 m) to NS3 Bukit Gombak MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1985
1w
Viewed

136 Bukit Batok West Avenue 6

 • S$ 335,000
 • 2 2
 • 731 sqft
 • S$ 458.28 psf
 • 7 mins (560 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1983
1d
Viewed

242 Bukit Batok East Avenue 5

 • S$ 335,000
 • 2 2
 • 721 sqft
 • S$ 464.63 psf
 • 10 mins (720 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1984
2w
Viewed

242 Bukit Batok East Avenue 5

 • S$ 335,000
 • 2 2
 • 721 sqft
 • S$ 464.63 psf
 • 10 mins (720 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1984
2w
Viewed

250 Bukit Batok East Avenue 5

 • S$ 340,000
 • 2 2
 • 785 sqft
 • S$ 433.12 psf
 • 11 mins (840 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1984
1d
Viewed

5 Teck Whye Avenue

 • S$ 340,000
 • 2 2
 • 794 sqft
 • S$ 428.21 psf
 • 8 mins (600 m) to BP4 Teck Whye LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1983
5d