93 Results of HDB Flat For Sale, Maximum Floor Area 1200 Sqft, in Choa Chu Kang.

490D Choa Chu Kang Avenue 5

 • S$ 480,000
 • 3 2
 • 1001 sqft
 • S$ 479.52 psf
 • 4 mins (330 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
1h

807B Choa Chu Kang Avenue 1

 • S$ 398,000
 • 3 2
 • 1001 sqft
 • S$ 397.60 psf
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
9h

489C Choa Chu Kang Avenue 5

 • S$ 450,000
 • 3 2
 • 1001 sqft
 • S$ 449.55 psf
 • 5 mins (400 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
15h

807A Choa Chu Kang Avenue 1

 • S$ 338,888
 • 2 2
 • 721 sqft
 • S$ 470.02 psf
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
19h

432 Choa Chu Kang Avenue 4

 • S$ 449,000
 • 3 2
 • 1152 sqft
 • S$ 389.76 psf
 • 4 mins (280 m) to NS4 Choa Chu Kang MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1991
22h

686A Choa Chu Kang Crescent

 • S$ 360,000
 • 3 2
 • 969 sqft
 • S$ 371.52 psf
 • 11 mins (790 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2000
1d

572 Choa Chu Kang Street 52

 • S$ 450,888
 • 3 2
 • 990 sqft
 • S$ 455.44 psf
 • 6 mins (480 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2013
1d

488B Choa Chu Kang Avenue 5

 • S$ 488,000
 • 3 2
 • 1001 sqft
 • S$ 487.51 psf
 • 3 mins (250 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
1d

807B Choa Chu Kang Avenue 1

 • S$ 488,000
 • 3 2
 • 1001 sqft
 • S$ 487.51 psf
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
1d

683A Choa Chu Kang Crescent

 • S$ 378,000
 • 3 2
 • 1184 sqft
 • S$ 319.26 psf
 • 10 mins (780 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2000
2d

805D Keat Hong Close

 • S$ 440,000
 • Studio
 • 1001 sqft
 • S$ 439.56 psf
 • 11 mins (840 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
2d

445 Choa Chu Kang Avenue 4

 • S$ 325,000
 • 3 2
 • 1087 sqft
 • S$ 298.99 psf
 • 6 mins (460 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1996
3d

425 Choa Chu Kang Avenue 4

 • S$ 355,000
 • 3 2
 • 1119 sqft
 • S$ 317.25 psf
 • 3 mins (240 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1990
5d

470 Choa Chu Kang Avenue 3

 • S$ 380,000
 • 3 2
 • 1087 sqft
 • S$ 349.59 psf
 • 5 mins (360 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1997
6d

487C Choa Chu Kang Avenue 5

 • S$ 435,000
 • 3 2
 • 93 sqft
 • S$ 4,677.42 psf
 • 4 mins (310 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2014
6d

683B Choa Chu Kang Crescent

 • S$ 299,000
 • 3 2
 • 979 sqft
 • S$ 305.41 psf
 • 10 mins (720 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2000
6d

803A Keat Hong Close

 • S$ 430,000
 • 3 2
 • 1001 sqft
 • S$ 429.57 psf
 • 8 mins (590 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
6d

807A Choa Chu Kang Avenue 1

 • S$ 260,000
 • 1 1
 • 506 sqft
 • S$ 513.83 psf
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
6d

811A Choa Chu Kang Avenue 7

 • S$ 350,000
 • 2 2
 • 732 sqft
 • S$ 478.14 psf
 • 6 mins (480 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
6d