6 Results of HDB Executive Apartment For Sale, near JS1 Choa Chu Kang MRT Station.

753 Choa Chu Kang North 5 (within 0.83 km)

 • S$ 620,000
 • 4 2
 • 1571 sqft
 • S$ 394.65 psf
 • 7 mins (560 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1994
30m

753 Choa Chu Kang North 5 (within 0.83 km)

 • S$ 620,000
 • 4 2
 • 1571 sqft
 • S$ 394.65 psf
 • 7 mins (560 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1994
20h

753 Choa Chu Kang North 5 (within 0.83 km)

 • S$ 620,000
 • 4 2
 • 1571 sqft
 • S$ 394.65 psf
 • 7 mins (560 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1994
3d

235 Choa Chu Kang Central (within 0.78 km)

 • S$ 570,000
 • 4 2
 • 1561 sqft
 • S$ 365.15 psf
 • 2 mins (150 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1990
14h

526 Choa Chu Kang Street 51 (within 0.72 km)

 • S$ 498,000
 • 4 2
 • 1528 sqft
 • S$ 325.92 psf
 • 9 mins (710 m) to NS4 Choa Chu Kang MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1993
3w

526 Choa Chu Kang Street 51 (within 0.72 km)

 • S$ 498,000
 • 4 2
 • 1528 sqft
 • S$ 325.92 psf
 • 9 mins (710 m) to NS4 Choa Chu Kang MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1993
4w
 • «
 • 1
 • »