73 Results of HDB Executive Apartment For Sale, Under S$ 900 K, in Dairy Farm / Bukit Panjang / Choa Chu Kang.

458 Choa Chu Kang Avenue 4

 • S$ 600,000
 • 4 2
 • 1529 sqft
 • S$ 392.41 psf
 • 6 mins (440 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1998
4h

163 Jalan Teck Whye

 • S$ 638,000
 • 3 2
 • 1528 sqft
 • S$ 417.54 psf
 • 4 mins (310 m) to BP5 Phoenix LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1997
8h

453 Choa Chu Kang Avenue 4

 • S$ 540,000
 • 4 2
 • 1528 sqft
 • S$ 353.40 psf
 • 7 mins (560 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1998
9h

287 Bukit Batok East Avenue 3

 • S$ 640,000
 • 3 2
 • 1607 sqft
 • S$ 398.26 psf
 • 13 mins (990 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1995
7h

163 Jalan Teck Whye

 • S$ 638,000
 • 3 2
 • 1528 sqft
 • S$ 417.54 psf
 • 4 mins (310 m) to BP5 Phoenix LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1997
10h

163 Jalan Teck Whye

 • S$ 638,000
 • 3 2
 • 1528 sqft
 • S$ 417.54 psf
 • 4 mins (310 m) to BP5 Phoenix LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1997
10h

753 Choa Chu Kang North 5

 • S$ 620,000
 • 4 2
 • 1571 sqft
 • S$ 394.65 psf
 • 7 mins (560 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1994
14h

290B Bukit Batok Street 24

 • S$ 660,000
 • 3 2
 • 1517 sqft
 • S$ 435.07 psf
 • 13 mins (980 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1996
1d

753 Choa Chu Kang North 5

 • S$ 620,000
 • 4 2
 • 1571 sqft
 • S$ 394.65 psf
 • 7 mins (560 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1994
1d

473 Segar Road

 • S$ 530,000
 • 4 2
 • 1377 sqft
 • S$ 384.89 psf
 • 4 mins (280 m) to BP11 Segar LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2000
2d

163 Jalan Teck Whye

 • S$ 638,000
 • 3 2
 • 1528 sqft
 • S$ 417.54 psf
 • 4 mins (310 m) to BP5 Phoenix LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1997
2d

290B Bukit Batok Street 24

 • S$ 660,000
 • 3 2
 • 1517 sqft
 • S$ 435.07 psf
 • 13 mins (980 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1996
3d

155 Gangsa Road

 • S$ 738,000
 • 3 2
 • 1507 sqft
 • S$ 489.71 psf
 • 4 mins (330 m) to BP7 Petir LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1998
5d

144 Petir Road

 • S$ 738,000
 • 3 2
 • 1550 sqft
 • S$ 476.13 psf
 • 3 mins (240 m) to BP7 Petir LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1987
6d
Corporate

528 Jelapang Road

 • S$ 628,000
 • 4 2
 • 1528 sqft
 • S$ 410.99 psf
 • 3 mins (220 m) to BP12 Jelapang LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1997
7h

503 Jelapang Road

 • S$ 780,000
 • 4 2
 • 1539 sqft
 • S$ 506.82 psf
 • 5 mins (350 m) to BP12 Jelapang LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1996
7h

289B Bukit Batok Street 25

 • S$ 788,888
 • 4 2
 • 1550 sqft
 • S$ 508.96 psf
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1996
8h

289B Bukit Batok Street 25

 • S$ 678,000
 • 4 2
 • 1550 sqft
 • S$ 437.42 psf
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1996
9h