202 Results of HDB 5 Room Flat For Sale, Under S$ 1 M, in Dairy Farm / Bukit Panjang / Choa Chu Kang.

2
Viewed

547A Segar Road

 • S$ 578,000
 • 3 2
 • 1206 sqft
 • S$ 479.27 psf
 • 1 mins (70 m) to BP11 Segar LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2014
16h
Viewed

682 Choa Chu Kang Crescent

 • S$ 520,000
 • 3 2
 • 1323 sqft
 • S$ 393.05 psf
 • 8 mins (610 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1998
16h
Viewed

810A Choa Chu Kang Avenue 7

 • S$ 588,000
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 483.55 psf
 • 8 mins (590 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
1d
Viewed

614 Senja Road

 • S$ 518,000
 • 3 2
 • 1184 sqft
 • S$ 437.50 psf
 • 4 mins (270 m) to BP13 Senja LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2000
1d
Viewed

523 Jelapang Road

 • S$ 628,000
 • 3 2
 • 1324 sqft
 • S$ 474.32 psf
 • 1 mins (110 m) to BP12 Jelapang LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1997
1d
Viewed

443D Fajar Road

 • S$ 599,999
 • 2 2
 • 1216 sqft
 • S$ 493.42 psf
 • 4 mins (270 m) to BP9 Bangkit LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
2d
Viewed

817A Keat Hong Link

 • S$ 650,000
 • 3 2
 • 1206 sqft
 • S$ 538.97 psf
 • 4 mins (320 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
2d
Viewed

805C Keat Hong Close

 • S$ 618,000
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 508.22 psf
 • 8 mins (590 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
2d
Viewed

660 Choa Chu Kang Crescent

 • S$ 518,000
 • 3 2
 • 1334 sqft
 • S$ 388.31 psf
 • 6 mins (450 m) to NS5 Yew Tee MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1998
2d
Viewed

803D Keat Hong Close

 • S$ 620,000
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 509.87 psf
 • 11 mins (810 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
2d
Viewed

419 Bukit Batok West Avenue 2

 • S$ 468,000
 • 3 2
 • 1292 sqft
 • S$ 362.23 psf
 • 9 mins (710 m) to NS3 Bukit Gombak MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1986
2d
Viewed

179 Lompang Road

 • S$ 750,000
 • 3 2
 • 1187 sqft
 • S$ 631.84 psf
 • 4 mins (300 m) to BP7 Petir LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 1999
2d
Viewed

621 Bukit Batok Central

 • S$ 760,000
 • 5 2
 • 1184 sqft
 • S$ 641.89 psf
 • 3 mins (200 m) to NS2 Bukit Batok MRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2002
2d
Viewed

817A Keat Hong Link

 • S$ 600,000
 • 3 2
 • 1206 sqft
 • S$ 497.51 psf
 • 4 mins (320 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
2d
Viewed

443B Fajar Road

 • S$ 608,888
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 500.73 psf
 • 4 mins (270 m) to BP9 Bangkit LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
2d
Viewed

442C Fajar Road

 • S$ 608,888
 • 3 2
 • 1216 sqft
 • S$ 500.73 psf
 • 3 mins (240 m) to BP9 Bangkit LRT
 • HDB Flat
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
2d