6 Results of HDB 3 Room Flat For Sale, near JS2 Choa Chu Kang West MRT Station.

811A Choa Chu Kang Avenue 7 (within 0.85 km)

 • S$ 350,000
 • 2 2
 • 732 sqft
 • S$ 478.14 psf
 • 6 mins (480 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
5d

818B Choa Chu Kang Avenue 1 (within 0.94 km)

 • S$ 380,000
 • 2 2
 • 721 sqft
 • S$ 527.05 psf
 • 1 mins (110 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
16h

811A Choa Chu Kang Avenue 7 (within 0.85 km)

 • S$ 350,001
 • 2 2
 • 732 sqft
 • S$ 478.14 psf
 • 6 mins (480 m) to BP3 Keat Hong LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2016
1w

Choa Chu Kang Avenue 1 (within 0.63 km)

 • S$ 368,000
 • 2 2
 • 721 sqft
 • S$ 510.40 psf
 • 6 mins (470 m) to BP2 South View LRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
1w

803A Keat Hong Close (within 0.59 km)

 • S$ 300,000
 • 2 2
 • 731 sqft
 • S$ 410.40 psf
 • 8 mins (590 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
3w

490B Choa Chu Kang Avenue 5 (within 0.43 km)

 • S$ 330,000
 • 2 2
 • 731 sqft
 • S$ 451.44 psf
 • 6 mins (430 m) to JS2 Choa Chu Kang West MRT
 • HDB
 • 99-year Leasehold
 • Built: 2015
3w
 • «
 • 1
 • »